AVANTATGES

  • T’oblides de la depilació: depilació permanent.
  • Millora les condicions de la pell ja que el làser estimula el col·lagen i deixa la pell fina.
  • Higiene.
  • Facilita la reducció de pèl en casos de problemes hormonals.
  • Gran solució en problemes dermatològics ( pèl endinsat, irritacions, ...).
  • Indicat en qualsevol edat i sexe.
  • Beneficia als esportistes i/o persones que practiquin algun tipus d’activitat física: més higiene, menys sudoració, facilita el rendiment i els massatges i proporciona més comoditat.  

PER QUÈ ÉS MILLOR DECIDIR-SE PER UN LÀSER MÈDIC?

QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA ENTRE LÀSER MÈDIC I FOTODEPILACIÓ - IPL?

Comencem en dir que la pregunta no és tècnicament correcta i és important el saber per què així comprendrem fàcilment les diferències entre els dos tipus de depilació permanent.

La paraula FOTODEPILACIÓ defineix a la depilació que es realitza mitjançant una llum, per aquest motiu ens referim a les dos classes de tractament existent, el Làser i la Llum Polsada ( IPL), és a dir, que la fotodepilació són els dos mètodes i no només un d’ ells. Ambdues definicions porten la paraula Light=llum:

  • LÀSER ( Light Amplified by Stimulated Emision of Radiation)
  • LLUM POLSADA - IPL (Intensed Pulsed Light)

Un cop aclarit això anem a conèixer les diferències entre les dues tècniques.

Què és la fotodepilació?

És la depilació permanent o definitiva que consisteix en la destrucció dels fol·licles pilosos per a que no produeixin pèl. Per a aconseguir-ho estan aquestes dues tècniques de depilació.

El pèl que recobreix el cos té color degut a la melanina. Quan la llum incideix sobre la melanina, la energia de la llum es transforma en calor viatjant pel pèl fins arribar al fons del fol·licle, on es troben les cèl·lules que fan créixer el pèl les quals es destrueixen per l’ acció tèrmica.

La raó per la que es necessiten varies sessions és perquè en un mateix moment els pèls es troben en diferents fases de creixement. El nombre de sessions depèn de la zona a tractar, si és home o dona, l’ edat del pacient, el sistema hormonal, el fototipus de pell, el tipus de pèl i el sistema hormonal a part de la reacció individual de cada persona al tractament de fotodepilació.

Les diferents fases o etapes del creixement del pèl són:

FASE ANÀGENA:

El pèl és visible des de l’ exterior i el conducte pel qual surt és continu fins a la base, en aquesta fase la llum sí que pot conduir-se pel pèl i arribar fins al fons on es troben les cèl·lules per destruir. És la fase més efectiva.

FASE CATÀGENA:

El pèl és visible a la superfície de la pell però està separat de la matriu pel qual el camí pel que ha de viatjar la llum està tallat, és a dir el pèl encara no arriba a la base del fol·licle. En aquesta fase el pèl es crema però la energia tèrmica no arriba al fons i no aconsegueix escalfar suficient el fol·licle pilós per tant el pèl torna a sortir.

 

FASE TELÒGENA:

És la etapa de repòs, és a dir, no existeix pèl però sí el fol·licle en descans. La sessió no serà efectiva en aquesta fase.

És aquesta la raó de necessitar varies sessions de depilació permanent, s’ha de deixar que la llum actuï sobre tots els pèls en la fase Anàgena. La experiència ens diu que entre 6 - 8 sessions s’ arriba al 90% de la eliminació pèl en aquesta fase.

DIFERENCIAS DE LA ENERGIA DE CADA TÈCNICA:

La diferència tècnica és en la manera d’ aplicar la llum.

La paraula  LÀSER és la terminologia que s’utilitza per identificar els equips que generen un tipus concret de radiació electromagnètica, la llum làser. S’aplica una llum d’ un sol color i les partícules que composen la seva projecció van en una única direcció i viatgen en la mateixa longitud d’ona, el que fa que el làser sigui puntual i precís.

La LLUM POLSADA - IPL es caracteritza perquè la seva projecció de llum es policromàtica, de varis colors. Es mou en totes les direccions, posseeix diferents longituds d’ ona.

PER QUÈ TRIAR LÀSER MÈDIC:

*L’ èxit per qualsevol dels tractaments sempre dependrà de que s’utilitzi un equip d’una primera marca, amb un bon manteniment i una bona manipulació per professionals especialitzats.

Els equips utilitzats en centres d’estètica apliquen un marge d’energia molt inferior per la qual cosa les expectatives dels resultats amb depilació làser d’ús mèdic són molt diferents i de més efectivitat als que s’obtenen amb equips cosmètics o no mèdics.